რას აფასებენ მამაკცები მანდილოსნებში

Posted: March 14, 2011 in Uncategorized
 1. ყველამ ვიცით რომ ქალის გარეგნობა, მომხიბლვლელობა, უბრალოდ ქალურობა დიდ როლს თამაშობს პირადი ცხოვრების წარმართვაში.
  მაგრამ რა უნდა ქნას გოგომ (ქალმა) თუ ის მომხიბვლელი, ქალური არ არის?

  მოკლედ მაინტერესებს როცა გოგო (ქალი)გარეგნობით არ გამოირჩევა, უფრო მეტიც ქალურობა აკლია ძალიან ( ვგულისხმობ სხეულის იმ ნაწილებს რაც კაცებს ყველაზე მეტად მოსწონთ და დიდ ყურადღებას აქცევენ)როგორ უნდა მოიქცეს რომ პირად ცხოვრებაში მაინც ბედნიერი იყოს

Comments
 1. ჩემი აზრით უნდა მიბაძოს სხვა გოგოებს (ქალებს) და ეცადოს მათ ნაირი გახდეს . . .

 2. guroo says:

  chemi azrit yvela admini individualuriaa :*:* da sanam bijebi imas arshigneben rom admini garegnobit arunda sheafaso manmde sashveli areqneba :* da ara marto bijebi

 3. Bachi :*** says:

  chemi azrit ar aris sachiro garegnuli silamaze…..mtavaria shinagani….me magalitad gogos garegnobas ar vuyureb :X:X:X:X :****

  • Mia.. : >> says:

   ratomgacmeechveba kvazimoto gogo shegiyvardes tundac xasiatebi hqondes kargi.. ubralod egre ambobt xolme bichebi 😀

 4. vikamatot says:

  jigari xar bachii : )

 5. nini says:

  chemi azrit sheecados misi pizikuri nakli misma xasiatma gadaparos da amit pizikur naklsac naklebi yuradgeba mieqceva.. ai sxvaze mibadzva ki namdvilad ar girs …………

 6. me sxvistvis mibadzva cud pontshi ar mitqvia . . . ubralod ecados mibadzos daushvat mouvlelma qalma movlil qals da manac ise mouaros tavs rogorc is qali amashi ra aris cudi?????

 7. vikamatot says:

  tavs movlashi marto is arshedis rom lamazad chaicvas da gamopranchuli iaros ! tavi ise unda daichirs rom ase arifiqros sxvebma

 8. NIKA says:

  gogo tu tavs ar uvlis texavs da tu tavs iwesrigebs vigacas mainc moewoneba imitoro arsebobs ganxsvavebuli gemovnebis bichebi da aseve gogoebic… da yvela cdilobs ro tavis shesaperisi ipovos. =)))

 9. vikamatot says:

  shen kide magimedze xar :D:D

 10. nini says:

  tavis movla sxvaze mibadzvit ar gamoixateba yoveli adamiani unda iyos higienuri rogorc qali aseve mamakacic da tavis movlashi sxvaze misabadzi aq araperiaaa,…… mibadzvit sheidzleba mibadzo chacmulobit an sxva aqsesuarebit magram higienurobastan mibadzva araper shuashiaaaaaa

  • piso says:

   ravi metu mkitxavt yvela qals tavis xibli da eshxi aq mtavaria kacebma kargad gaxilon tvalebi da sulier silamazezec ipiqron:P

 11. Guro says:

  egec martaliaa

 12. nini says:

  ki maegec martalia magram tu jer qalshi pizikurma silamazem ar migizida mamakacs imis survilic ar gauchndeba rom misi suliereba da shinaganoba gaigos amitomaacaa yoveltvis pirvel adgilas pizikuri silamaze danarcheni sxva meorexarisxovania

 13. NIKA says:

  guro saxes mogatexav :D:D:D nini me eg arc migulisxmia 😉

 14. Guro says:

  iii chaqri shena :*

 15. ketusi says:

  იცით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი?
  გემოვნება და სტილის შეგრძნება,თავის ამაყად დაჭერა,თავდაჯერებულობა–ეს აქცევს ნებისმიერ ქალს ’ქალად’.
  და ამას აფასებს ნებისმიერი მამაკაცი გოგოში!
  არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ლამაზი ხარ თუ არა,მთავარია,შინაგანად განწყობა გქონდეს,რომ ხარ არაჩვეულებრივი!ეს შეგრძნება გარშემომყოფთაც ’გადაედება’ .
  იყავი პოზიტიური და კეთილგანწყობილი–ამას ნებისმიერი ადამიანი აფასებს–და რა თქმა უნდა მამაკაციც.

 16. Mia.. : >> says:

  Ketusis SruliaD vetanxmebi.. Tvadajerebulobaa Yvelaze mtavaria , welshimoxrilma da tavchagunulma ti iare vin shegamchnevs 😀 Davdajerebuloba bevrs wyvitavs !! : >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s